Ga naar inhoud
Zoek

Home » Producten » Ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming

Bescherming van de ademhalingswegen vormt een absolute noodzaak voor de gezondheid van het personeel. Op de werkplek kan de lucht verontreinigd zijn door de aanwezigheid van stofdeeltjes, rook, gassen en-of dampen.

Afhankelijk van welke problemen, dient men zich te beschermen met het gepaste masker.

Er zijn eveneens bepaalde normeringen waaraan de ademhalingsbescherming moet voldoen naargelang de toepassing ervan.

BESCHERMING TEGEN STOF- NEVEL - ROOK:

Deeltjesfilters (stof, rook, nevels) worden in drie niveaus aangegeven:

  1. P1 filters: inzetbaar tegen onschadelijk fijnstof
  2. P2 filters: inzetbaar tegen schadelijk fijnstof
  3. P3 filters: inzetbaar tegen giftig fijnstof

Stofdeeltjes kunnen zowel bestaan uit vaste als vloeibare deeltjes.

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN:

Gas en dampfilters bevatten geen deeltjesfilter, maar een actiefkoolfilter. De actiefkoolfilters worden gekeurd volgens bepaalde normeringen en dienen voorzien te zijn van een CE-merk.

Het gamma van de ademhalingsbescherming is dermate complex en uitgebreid dat ieder geval op zichzelf een uitdaging is om de gebruiker van het beste masker te voorzien.

Wij staan u dan ook graag bij met raad en daad bij een eventuele aankoop.

Deze items worden van volgende merken aangeboden:

  • 3M
  • M-SAFE
  • Spasciani

Halfgelaatsmasker

Halfgelaatsmasker